دوزبانه
Billions.S01E01.HDTV.x264-BATV
فارسی
عنوان H.I زبان
Billions.S01E01.720p.HDTV.x264-BATV-NON-HI انگلیسی
Billions.S01E01.HDTV.x264-BATV انگلیسی
Billions.S01E01.HDTV.x264-BATV-HI انگلیسی
Billions.S01E01.HDTV.x264-BATV انگلیسی
Billions.S01E02.HDTV.x264-BATV[ettv].eng انگلیسی
Billions.S01E02.HDTV.x264-BATV انگلیسی
Billions.S01E02.HDTV.x264-BATV انگلیسی