دوزبانه
supergirl.s01e10.sub.ita.subsfactory
ایتالیایی
عنوان H.I زبان
Supergirl.S01E05.RNFO.HDTV.XviD-FUM رومانیایی
Supergirl.S01E04.HDTV.XviD-FUM رومانیایی
Supergirl.S01E03.HDTV.XviD-FUM رومانیایی
Supergirl.S01E02.HDTV.XviD-FUM رومانیایی