دوزبانه
Supergirl - 01x10 - Childish Things.LOL.English.HI.C.orig.Addic7ed.com
انگلیسی
عنوان H.I زبان
Supergirl.S01E05.RNFO.HDTV.XviD-FUM رومانیایی
Supergirl.S01E04.HDTV.XviD-FUM رومانیایی
Supergirl.S01E03.HDTV.XviD-FUM رومانیایی
Supergirl.S01E02.HDTV.XviD-FUM رومانیایی