دوزبانه
Supergirl - 01x02 - Stronger Together
انگلیسی
عنوان H.I زبان
supergirl.s01e02.web-dl.sub.ita.subsfactory ایتالیایی
supergirl.s01e02.sub.ita.subsfactory ایتالیایی
supergirl.s01e02.1080p.sub.ita.subsfactory ایتالیایی