دوزبانه
House.of.Cards.2013.1x01.1080p.BluRay.da
دانمارکی
عنوان H.I زبان
house.of.cards.s01e10.720p.v2.sub.ita.subsfactory ایتالیایی